ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร/ เรียบเรียง นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดให้วันที่ 20 มิถุนายน เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก ถึงตอนนี้ก็เป็นปีที่ 22 แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงตลอดประวัติศาสตร์ของการหลบลี้หนีภัยนั้นมีมายาวนานกว่านั้นมาก และเมื่อมองกลับเข้ามาประชิดติดพรมแดนไทยทางฝั่งตะวันตก เมียนมามีสถานการณ์เรื่องผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่เลวร้ายและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังการรัฐประหารเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เสมสิกขาลัย (SEM) ร่วมกับ Asylum Access Thailand (AAT), Myanmar Response Network (MRN), และสื่อ Thai PBS, Thai PBS World, Decode.Plus ได้ร่วมกันจัดงาน “In – Between | ชีวิตติดกับ” ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ สถานี Thai PBS ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่พูดคุยประเด็นสถานการณ์ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาทั้งก่อนและหลังการรัฐประหารครั้งล่าสุด รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชืงนโยบายและการบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยจากเมียนมา โดยภายในงานแบ่งงานออกเป็น […]

raslaphas

June 30, 2023
1 2