‘Sustaining Well-being Activism Workshop’ พัฒนาขึ้นมาสำหรับนักกิจกรรมและผู้ที่ทำงานในประเด็นทางสังคมที่ต่างก็เจ็บปวดจากสถานการณ์ต่างๆ ในบ้านเมือง รวมทั้งบาดแผลฝังลึกจากความแตกต่างของช่วงวัยและชุดความคิดความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมมาอย่างยาวนาน

semstaff

September 5, 2022