. เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา เครือข่ายภาคประชาสังคม โดย Migrant Working Group (MWG), The Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons (CRSP), Myanmar Response Network (MRN), Burma Concern และสื่อมวลชน โดย THECITIZEN.PLUS, ข่าวสามมิติ, และ The Reporters ได้ร่วมกันจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์พรรคการเมือง “ไทยในประชาคมระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน ความมั่นคง การจัดการแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัย” (Thai Political Party Roundtable: Policy Surrounding Refugees and Migrant Workers) เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัยก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยเวทีนี้มีตัวแทนพรรคการเมืองถึง […]

raslaphas

April 19, 2023
1 2