เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา SEM ได้จัดงาน “คิดถึงทวาย: ตัวอยู่ไกล ใจอยู่บ้าน” ขึ้น ณ ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และต่อด้วยรัฐประหารในเมียนมา ทำให้เราและพี่น้องทวายไม่สามารถกลับบ้านได้ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ SEM จัดมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ใช้ชื่องานว่า “หลงรักทวาย” ทวาย เป็นชุมชนทางใต้ของประเทศเมียนมาที่ SEM ทำงานใกล้ชิดมานานหลายปี และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวทวายและภาคประชาสังคม และชาวเลในภาคใต้ฝั่งอันดามันของไทยมาก่อนหน้านี้ ในงานนี้ถือเป็นโอกาสที่พี่น้องสองฝั่งได้มาร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงถึงความร่วมมือกันอีกครั้งหลังจากเราไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ โดยวงเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทวัส เทพสง และ อรวรรณ หาญทะเล ตัวแทนชุมชนชาวเลจากจังหวัดพังงา ร่วมกับ Phyo Sanndar Lin และ ประภาพร ปรียาภัสวรสกุล ตัวแทนชาวทวาย  มาร่วมแลกเปลี่ยน และมี นฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ จากเครือข่าย Toward Organic Asia เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ประภาพร […]

semstaff

December 12, 2022
1 2