The Mekong Harmony

งานเปิดตัวหนังสือภาพถ่าย และนิทรรศการภาพถ่ายแม่น้ำโขง “The Mekong Harmony”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16:00-19:00 หนังสือภาพ The Mekong Harmony และนิทรรศการภาพถ่ายของกลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง The Mekong butterfly ได้จัดขึ้นเพื่อพาผู้เข้าร่วมไปเฝ้ามองการสนทนาของธรรมชาติร่วมกับเรา ผ่านภาพถ่ายที่ยกมาจากในหนังสือ และจากที่เก็บรวบรวมโดยพวกเรามานับสิบปีจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งมีวิถีของตัวเองต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ทั้งฤดูแล้ง ฤดูน้ำหลาก และช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เป็นความเรียบง่ายของธรรมชาติ ซึ่งผันเปลี่ยนและเวียนซ้ำตามฤดูกาล เป็นข่ายใยชีวิตที่ล้วนประสานสอดคล้องโดยไม่อาจแยกขาดจากกันได้ของสรรพสิ่งที่ต้องหมุนไปด้วยการพึ่งพาและเกื้อกูล เพราะสมดุลของธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นไม่ได้จากการครอบครองกันและกัน ไม่มีสิ่งใดถือตนเป็นเจ้าของสิ่งอื่นได้

ในงานนอกจากนิทรรศการภาพถ่ายแล้ว ยังได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย Mr. Hans-Ulrich Südbeck อุปทูตและหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจของสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ

17:00 น. วงเสวนา “The Mekong Harmony: สายน้ำสัมพันธ์” โดยผู้ที่ติดตามใกล้ชิดในประเด็นแม่น้ำโขงและความหลากหลายทางชีวภาพ

  • อารียา ติวะสุรเดช นักกิจกรรมแม่น้ำโขง และนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดาดำเนินการเสวนาโดย ณิชา เวชพานิช ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews)

พบกันได้ที่ สวนเงินมีมา (SEM) https://goo.gl/maps/UM8C1UpGhUjd5Qvx8

ถ่ายทอดเวทีเสวนาทางไลฟ์ภาษาอังกฤษ เพจ Themekongbutterflyภาษาไทย เพจ GreenNews และ เพจ ETOs Watch Coalition เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรบั ผิดชอบข้ามพรมแดน


“The Mekong Harmony” Photobook launch and photography exhibition

on December 15th, 2021

at the Spirit in Education Movement (SEM)

All the photos in “The Mekong Harmony” show the relation between living and nonliving things which have their own ways of life-changing from the dry season to the flood season, including the seasonal transition period, the seasonal change and its transition has been happening regularly and repeatedly. All of life is living interdependently in order to keep the balance in nature. And no one can possess nature.

“The Mekong Harmony” photography exhibition will be on display on December 15th, 2021

The opening speech at 4:40 by Mr. Hans-Ulrich Südbeck Deputy Chief of Mission and Head of the Economics Department of the German Embassy in Bangkok.

The opening talk at 5.30 – 6.30 pm. by Ms.Areeya Tivasuradej Ms.Rapichan Phurisamban Moderate by Ms. Nicha Wachpanich

The talk explored stories behind photos as shown at the exhibition and share their diverse perspectives and research experiences on the Mekong issues.

Remarks English will be the primary language for the panel discussion. English-Thai interpretation will be available.

Refreshments will be served during the event.

This event will be streamed live. https://www.facebook.com/TheMekongButterfly

Map to SEM: https://goo.gl/maps/UM8C1UpGhUjd5Qvx8

Date

Dec 15 2021
Expired!

Time

4:00 pm - 7:00 pm