เสวนา “เมื่อแรงงานข้ามชาติเผชิญสภาวะโควิดในไทย”​

เชิญเข้าร่วมงานเสวนา “เมื่อแรงงานข้ามชาติเผชิญสภาวะโควิดในไทย”​
เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ​
ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ​
ศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา, มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ​
กระบวนการยุติธรรมไทยกับสิทธิแรงงานข้ามชาติและบุคคลไร้สัญชาติ​
พิสิษฐ์ นาสี, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ​
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบทางการศึกษาในช่วงโควิด​
สุชาติ สุริยวงศ์, กลุ่มตี่ตาง Titang ​
สื่อกลางเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยื่นขอรับรองสัญชาติไทยโดยเท่าเทียมและทั่วถึง ​
แมท อัมพร, มูลนิธิประกายแสง (BEAM) ​
เด็กไร้สัญชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ​
พิธีกรชวนคุย ชวนแลกเปลี่ยนโดย ​
ประภัสสร ​ คอนเมือง กลุ่มลานยิ้มการละคร​
พร้อมรับชมนิทรรศการ (exhibition)​
“Story from 9%” [เรื่องเล่าจากประชากร 9% ในเชียงใหม่]​
ได้ตั้งแต่ 20-22 มกราคม 2565​
องค์กรผู้จัด
SEM-Spirit in Education Movement
In Chiangmai

 

Date

Jan 21 2022
Expired!

Time

4:00 pm - 6:00 pm