เสวนา “เด็ก เยาวชน แรงงานข้ามชาติ ในสภาวะวิกฤต Covid-19”​

เชิญเข้าร่วมงานเสวนา “เด็ก เยาวชน แรงงานข้ามชาติ ในสภาวะวิกฤต Covid-19”​

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ​

📍 อาทิตย์ เสริมมา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

มาตรการรัฐกับการเยี่ยวยากลุ่มเปราะบางในสถานการณ์โควิด19

📍 ธีรภัทร์ คหะวงศ์ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.)

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเหนืออีสานกลางใต้ สถานการณ์เด็กเยาวชนแต่ละพื้นที่

📍 ชนกนันทน์ นันตะวัน คนรุ่นใหม่ สภาลมหายใจ เชียงใหม่

คนทำงานเมืองกับการรับมือสถานการณ์หลากหลายหมอกควันโควิด19

📍 กัลยา ศิริบูรณ์ (ฝน) รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์เด็กเยาวชนกับการรับมือการเรียนออนไลน์และการสื่อสารข่าวปลอมในสถานการณ์วิกฤต

📍 บุปผรัตนา ศิริลาภ Chiang Mai Learning City

เครือข่ายคนทำงานเพื่อเมื่อเชียงใหม่ผ่านการจัดการเชิงโครงสร้าง

 

ดำเนินรายการโดย

📍 เม็งคบุตร ยูรโฮ (ดำเนินรายการ) ผู้สัมผัสชีวิตคนไร้บ้านคนจนเมืองชุมชนไล่รื้อ

📍 พร้อมรับชมนิทรรศการ (exhibition)​
“Story from 9%” [เรื่องเล่าจากประชากร 9% ในเชียงใหม่]​
ได้ตั้งแต่ 21-22 มกราคม 2565​
​In Chiangmai สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Learning City กรีนเรนเจอร์ บ้านเตื่อมฝัน กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่

9%STORIES
#เมื่อแรงงานข้ามชาติเผชิญสภาวะโควิดในไทย ​
#แรงงานข้ามชาติกับโควิด

Date

Jan 22 2022
Expired!

Time

4:00 pm - 6:00 pm