นิทรรศการ “คุณเป็นใครในห่วงโซ่พลังงาน?

ขอเชิญ ชม และขบคิด
นิทรรศการ “คุณเป็นใครในห่วงโซ่พลังงาน?
เมื่อความมั่นคง (เกินไป) ทางพลังงานของไทย อาจไปทำลายความมั่นคงในชีวิตของผู้อื่น รวมถึงคนไทยที่ต้องแบกภาระค่าไฟฟ้าแพงหูฉี่
เมื่อการกลัวไฟดับ อาจไปดับฝัน และชีวิตของคนอื่น
เมื่อผู้กำหนดนโยบาย สนิทสนมกับผู้ได้รับประโยชน์ แต่ตัดขาดจากผู้บริโภค
เมื่อไหร่….กำลังการผลิตไฟฟ้าสำรอง จะอยู่ในระดับที่เหมาะ และเราไม่ต้องแบกภาระค่าไฟฟ้า ที่เราไม่ได้ใช้?
นิทรรศการจัดแสดง
ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 2 ตุลาคม 2565 (ปิดวันจันทร์)
ณ ผนังโค้งชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการนี้เป็นส่วนนึงในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน #MAEW2022
ดูโปรแกรมทั้งหมดได้ที่ https://issuu.com/maew2022/docs/_cec3b9bebc9709

Date

Sep 20 2022 - Oct 02 2022
Expired!

Time

All Day